ในเมื่อวันนี้ โลกทั้งใบสามารถย่อเข้ามาอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนของคุณได้แล้ว “การจัดงานแสดงสินค้า” ก็ไม่อาจได้รับการยกเว้นเช่นเดียวกัน เพราะเรา “Thai Online Fair” คือ 1st ในผู้บุกเบิกการจัดงานแสดงสินค้าออนไลน์ ที่จะทำให้คุณสามารถเข้าชมงานฯ ได้จากทุกที่บนโลกใบนี้ ตลอด 24 ชั่วโมง

As we are living in the age that computers, tablets, and smartphones allow you to access the whole world, exhibitions and fairs are not excepted. We “Thai Online Fair” are one of the Thai pioneer organizer who make exhibitions become accessible from everywhere in everytime.

รายละเอียดเพิ่มเติม