จองพื้นที่จัดแสดง

Home & Building Material Online Fair 2019

จองพื้นที่จัดแสดง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

คุณมาลีรัตน์ แพ่งพนม

คุณมาลีรัตน์ แพ่งพนม

Mobile : 085 489 4265

Email :fm.maleerat@gmail.com

คุณถิรพร สุวรรณสุต

คุณถิรพร สุวรรณสุต

Mobile : 089 046 4503

Email :fm.tiraporns@gmail.com

คุณนัณท์นภัส ศรีสวัสดิ์

คุณนัณท์นภัส ศรีสวัสดิ์

Mobile : 085 661 5448

Email :fm.tiraporns@gmail.com

คุณจีรานุช หอมเกษร

คุณจีรานุช หอมเกษร

Mobile : 085 489 4268

Email :hr.jeeranuch@gmail.com