สมัครสมาชิก / ลงทะเบียนเพื่อเข้าชมงาน

กรุณากรอกข้อมูลในช่องข้างล่างเพื่อลงทะเบียนเข้าชมงาน

  • กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง
  • หากท่านต้องการเข้าชมงาน เลือก "ลงทะเบียนเข้าชมงาน"
  • หากท่านต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน เลือก "สมัคร Exhibitor"
  • ยืนยันการลงทะเบียนได้ทางอีเมล์ของท่าน