Well Air ควบคุมคุณภาพอากาศภายในห้อง

355 views

Well Air ควบคุมคุณภาพอากาศภายในห้อง

Well Air คืออุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับพัดลมระบายอากาศ ทำหน้าที่ตรวจวัดและควบคุมคุณภาพอากาศภายในห้อง โดยมีระบบ Smart Control คอยตรวจวัดคุณภาพของอากาศ ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดจากการหายใจออกของมนุษย์ ซึ่งหากมีมากเกินไปจะทำให้รู้สึกง่วงนอน ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ส่งผลต่อการพัฒนาสมองและความจำในเด็ก หายใจลำบาก และเกิดอาการไอในผู้สูงอายุ, VOCs สารระเหยที่พบได้ในชีวิตประจำวันจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในบ้าน เช่น สเปรย์ปรับอากาศ น้ำยาทำความสะอาด ยาฆ่าแมลง เป็นต้น ซึ่งหากมีมากเกินไปจะมีผลทำให้ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ อ่อนเพลีย และ ความชื้น หากมีปริมาณไอน้ำในอากาศมากเกินไปจะทำให้รู้สึกเหนอะหนะ ไม่สบายตัว หายใจแล้วรู้สึกอึดอัด ไรฝุ่นและเชื้อราจะเติบโตได้ดี เป็นสาเหตุหนึ่งของอาการภูมิแพ้และหอบหืด เครื่องปรับอากาศทำงานหนักขึ้น ส่งผลให้สิ้นเปลืองค่าไฟ

เมื่อเปิดระบบ Well Air และคุณภาพอากาศต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้ ระบบจะสั่งการให้พัดลมระบายอากาศทำงานอัตโนมัติ และเมื่อคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ระบบจะสั่งให้พัดลมระบายอากาศหยุดทำงาน ซึ่งระบบนี้สามารถดูผลการทำงานและสั่งการผ่านแอปพลิเคชัน "SmartLiving" ได้