กคช.ร่วมกับ พม.อัดโปรฯ “ลด-แลก-แจก-แถม”ส่งท้ายปี 61

241 views

         ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้หน่วยงานภายใต้สังกัดคัดเลือกกิจกรรมพิเศษเข้าร่วมโครงการ “พม.เติมสุข ทั่วไทย 2562 (Fill with Happiness)” ด้วยการส่ง 4 ความสุขถึงประชาชน ได้แก่ สุขถ้วนหน้า สุขอาศัย สุขร่วมใจ และสุขยั่งยืน โดยการเคหะแห่งชาติได้ร่วมมอบความสุขให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยใน “สุขอาศัย” ด้วยโปรโมชั่น “Easy Home ซื้อง่าย จ่ายสบาย” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ประกอบด้วย
ลด ราคาขายโครงการบ้านเอื้ออาทร จำนวน 35 โครงการ ราคาขายอยู่ระหว่าง 250,000 - 420,000 บาท โดยมีโครงการที่น่าสนใจ เช่น บ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ 1 และ 2 บ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (บางกระเจ้า) บ้านเอื้ออาทรนครปฐม (ศาลายา 3) บ้านเอื้ออาทรสระบุรี (หนองไข่น้ำ) บ้านเอื้ออาทรฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง) บ้านเอื้ออาทรชลบุรี (ศรีราชา 1 - 3) และบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (พิชัย) เป็นต้น
แลก โครงการบ้านแลกบ้าน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกค้าที่ทำสัญญากับการเคหะแห่งชาติและ
มีความประสงค์ที่จะย้ายถิ่นฐานหรือย้ายแหล่งงาน รวมถึงลูกค้าที่มีครอบครัวขยายและต้องการที่อยู่อาศัยที่มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยการเคหะแห่งชาติจะจัดหาที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
แจก ฟรีค่าเหล็กดัดมุ้งลวด สำหรับลูกค้าที่ซื้ออาคารชุดโครงการบ้านเอื้ออาทรทุกโครงการ และโครงการเคหะชุมชน 4 โครงการ ได้แก่ เคหะชุมชนร่มเกล้า ระยะ 3 ส่วน 3 เคหะชุมชนออเงิน ระยะ 1 - 2 และเคหะชุมชนนครปฐม ระยะ 3
แถม ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ซื้อโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ในทุกโครงการ



นอกเหนือจากของขวัญที่การเคหะแห่งชาติเข้าร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้ว  การเคหะแห่งชาติยังได้เตรียมของขวัญให้กับลูกค้าหรือผู้อยู่อาศัยในชุมชน ประกอบด้วย โครงการผ่อนดีไม่มีหนี้ค้าง มอบให้กับลูกค้าที่เช่าซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรและมีประวัติการผ่อนชำระดีเป็นปกติตรงตามที่กำหนดทุกเดือนย้อนหลัง 2 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2561 รวมทั้งไม่เคยมีประวัติการประนอมหนี้หรือดำเนินคดีใดๆ กับการเคหะแห่งชาติย้อนหลัง 2 ปี ให้รับของขวัญโดยเป็นส่วนลดค่าเช่าซื้องวดเดือนมกราคม 2562 จำนวน 1,000 บาทอีกด้วย